DATA DENIAL

Brak świadomości i zaufania do danych.

DATA INDIFFERENCE

Nie zbierasz i nie wykorzystujesz danych.

DATA AWARE

Zbierasz dane, ale nie wykorzystujesz ich do podejmowania decyzji.

DATA INFORMED

Wykorzystujesz dane do podejmowania decyzji w określonych obszarach.

DATA DRIVEN

Zbierasz i wykorzystujesz dane oraz podejmujesz oparte na nich decyzje z DataDise.